Verkoopvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door the global bestseller LTD. Doorheen de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar the global bestseller LTD. the global bestseller LTD biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Voorwaarden", "Bepalingen", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die de site doorbladeren, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan inhoud zijn.


Gelieve deze verkoops- en gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te bezoeken of te gebruiken. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor verkoop en gebruik. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen toegang te verkrijgen tot de website of gebruik te maken van de diensten die op de website worden aangeboden. Indien deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Onze webwinkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.
ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL Door in te stemmen met deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke persoon van wettelijke leeftijd voor wie u verantwoordelijk bent, deze website te laten gebruiken. Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag tijdens het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, zonder beperking, copyrightwetten). U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. Elke inbreuk of schending van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten. ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Services aan iedereen te ontzeggen. U begrijpt dat uw inhoud (behalve kredietkaartinformatie) onversleuteld kan worden overgebracht, wat (a) transmissies over diverse netwerken impliceert; en (b) veranderingen om aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten te voldoen en aan te passen. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website, via welke de Service wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving van ons. ARTIKEL 3 - Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie Wij zijn niet aansprakelijk indien de op deze site beschikbare informatie niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als de enige bron van informatie voor het nemen van beslissingen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u ervoor kiest te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico. Deze site kan bepaalde eerdere informatie bevatten. Dergelijke eerdere informatie is door haar aard niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen op onze site. ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENST EN PRIJZEN De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (en elk deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Dienst.